تبلیغات
گیاهان دارویی
گیاهان دارویی
وبلاگ گیاهان دارویی
یکشنبه 24 اردیبهشت 1391

نمایشگاه گیاهان دارویی در راین(کرمان) برپا‌ شد

یکشنبه 24 اردیبهشت 1391

نوع مطلب :عمومی، 
نویسنده :پژمان

به گزارش خبرگزاری فارس از راین، برای نخستین بار پیش از ظهر امروز نمایشگاه سنگ و گیاهان دارویی در راین برپا‌ شد.

یکی از معلمان شهر راین با همکاری و کمک دانش‌آموزان‌ نمایشگاهی از انواع سنگ‌ها و گیاهان دارویی در مدرسه راهنمایی شبانه‌روزی کوثر برپا کرده است.

نصرت میرزایی دبیر علوم این آموزشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت‌: در این نمایشگاه 315 نمونه سنگ از مناطق اطراف راین به کمک دانش‌آموزان که عمدتاً از روستاهای اطراف راین هستند، جمع‌آوری شده است.

وی بیان داشت: هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی دانش‌آموزان به صورت عملی با مبحث سنگ‌ها و کاربردهای آنها است.

میرزایی افزود‌: در کنار هر سنگ نام‌، محل یافتن و فرد یابنده نوشته شده است.

وی گفت: در بخش داروهای گیاهی نیز حدود 100 نوع داروی گیاهی گردآوری که در کنار هر دارو نام و کاربرد آن نوشته شده است.

به گزارش فارس این نمایشگاه به مدت یک هفته از ساعت 8 صبح‌ تا 13 آماده پذیرایی از بازدیدکنندگان است.
سه شنبه 1 فروردین 1391

سال نو مبارک

سه شنبه 1 فروردین 1391

نوع مطلب :عمومی، 
نویسنده :پژمان

سال نو مبارک
سال نو مبارک
شنبه 8 بهمن 1390

بررسی اثر تنش خشكی بر رشد، عملكرد و متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی

شنبه 8 بهمن 1390

نویسنده :پژمان

بررسی اثر تنش خشكی بر رشد، عملكرد و متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی

  مرتضی فنودی 

  كارشناس گیاهان دارویی

  مركز جهاد كشاورزی خوسف (واحد زراعت)                     

E-mail : mortezafanoode @ yahoo.com

چكیده

خشكی زمانی اتفاق می افتد، كه تركیبی از شرایط فیزیكی ومحیطی،  سبب تنش در داخل گیاه شده و تولید را كاهش دهد. این كاهش در نتیجه تأخیر و یا عدم استقرار گیاه ، تضعیف و یا از بین رفتن گیاهان استقرار یافته ، مستعد شدن گیاه نسبت به حمله آفات وبیماری‌های گیاهی ، تغییرات فیزیولوژیكی و بیوشیمیایی در سوخت و ساز گیاه ، تغییرات در كیفیت دانه ، علوفه ، الیاف ، روغن ودیگر محصولات اقتصادی گیاه بوجود می آید. خشكی بیشتر یك عامل كاهش دهنده عملكرد است و این حالت حتی در مواردی كه آسیب وارده مشهود نباشد نیز وجود دارد. پیشرفت‌های به نژادی از نظر افزایش مقاومت به خشكی بدون این كه با كاهش تولید یا  كیفیت محصول روبرو باشد بسیار كند است. متابولیت‌های ثانویه، تولیدات متابولیكی هستند كه به نظر می‌رسد نقشی  در تولید سلول نداشته و حداكثر تولید آنها در شرایط محدودیت‌ رشد دیده می‌شود. با توجه به اهمیت این تركیب‌ها برای بشر وكاربرد فراوانی كه متابولیت‌های ثانویه در زندگی بشر پیدا كرده‌اند و از طرفی شرایط تنشی كه در اغلب  نقاط كشور وجود دارد بررسی اثر تنش خشكی بر رشد، عملكرد و متابولیت‌های ثانوی گیاهان دارویی ضروری به نظر می‌رسد.

 واژه های كلیدی: متابولیت‌های ثانویه‌، تنش خشكی ، عملكرد ، گیاهان دارویی

 


مقدمه


از مهمترین مشكلات مناطق خشك و نیمه خشك ، كمبود آب می‌باشد كه برروی رشد و نمو گیاهان اثر می‌گذارد (3). نواحی خشك ونیمه خشك مناطقی هستند كه كل تعرق گیاهان در آن 50% تعرق در شرایط بدون تنش ویا حتی كمتر از این مقدار باشد. متأسفانه كمبود آب تنها منحصر به این نواحی نمی‌شود، بلكه حتی در شرایط آب وهوای مرطوب توزیع نا منظم بارندگی منجر به محدود شدن آب قابل دسترس و در نتیجه كاهش رشد گیاه می‌شود (7). در كشور ما بجز سواحل دریای خزر و قسمت‌های كوچكی از شمال غربی كشور بقیه مناطق تماماً جزء مناطق خشك ونیمه خشك محسوب می‌شوند. این در حالی است كه مناطق خشك كشور نسبت به مناطق نیمه خشك آن از وسعت بیشتری برخوردار است (3). تنش خشكی زمانی در گیاه حادث می‌شود كه میزان آب دریافتی گیاه كمتر از تلفات آن باشد. این امر ممكن است به علت اتلاف بیش از حد آب یا كاهش جذب ویا وجود هر دو مورد باشد (9). یكی از نشانه های كمبود آب ، كاهش تورژسانس و در نتیجه رشد و توسعه سلول به ویژه در ساقه و برگ‌ها است. به همین دلیل اولین اثر محسوس كم آبی را می‌توان از اندازه كوچكتر برگ‌ها یا ارتفاع گیاهان تشخیص داد. بدنبال كاهش سطح برگ ، جذب نور نیز كم شده  و باعث كاهش ظرفیت كل فتوسنتزی گیاه شده و رشد و در نهایت عملكرد آن دچار نقصان می‌شود (5). خشكی بر جنبه های مختلف رشد گیاه تأثیر گذاشته و موجب كاهش و به تأخیر انداختن جوانه زنی ، كاهش رشد اندام‌های هوایی وكاهش تولید ماده خشك می‌گردد .در صورتی كه شدت تنش آب زیاد باشد ، موجب كاهش شدید فتوسنتز ومختل شدن فرآیندهای فیزیولوژیكی ، توقف رشد وسرانجام مرگ گیاه می‌شود (10). در مطالعات اولیه درباره متابولیت‌های ثانویه نقش این گروه از مواد در گیاهان به درستی مشخص نبود. تركیب‌های زاید ، مواد سر ریز متابولیتی ، منبع ذخیره عناصرو.... از جمله نقش هایی بودند كه به این تركیب‌ها نسبت داده می شد. اما اكنون دریافته‌اند متابولیتهای ثانویه اثر بسیار مهمی در برقراری ارتباط بین گیاهان ومحیط اطرافشان دارند. در مورد نقش دفاعی این تركیب‌ها در ارتباط با پاتوژن‌ها ، عوامل بیماری‌زا،  حشرات وعلف خواران اطلاعات زیادی در دسترس می‌باشد. اما مطالعات نشان می‌دهد كه این تركیب‌ها نقش مهمی در واكنش گیاه نسبت به تنش‌های محیطی نیز دارند و در شرایط تنش برخی از این تركیب‌ها به میزان قابل توجهی در گیاه افزایش پیدا می‌كنند. با توجه به اهمیت این تركیب‌ها برای بشر وكاربرد فراوانی كه متابولیت‌های ثانویه در زندگی بشر پیدا كرده‌اند واز طرفی شرایط تنشی كه در غالب نقاط كشور  وجود دارد، بررسی وجود ارتباط بین تنش‌های محیطی با تولید وتجمع متابولیت‌های ثانویه در گیاهان می‌تواند بسیار مفید باشد. در این مقاله صرف نظر از ساز وكار واكنش گیاه، به تأثیر تنش خشكی بر میزان متابولیت‌های ثانویه در گیاهان پرداخته شده است.

                                                                                              

تنش خشكی و تأثیر آن بر میزان متابولیت‌های ثانویه

با توجه به این كه امروزه نقش دفاعی متابولیت‌های ثانویه برای همه تقریباً پذیرفته شده است اما هنوز بررسی سازوكار تأثیر استرس‌های محیطی بر تولید این موارد تصویر پیچیده وپر ابهامی پیش روی ما می‌گذارد شواهد زیادی نشان می‌دهد كه تحت شرایط تنش تولید برخی از این تركیب‌ها تا چندین برابر افزایش می‌یابد، اما دلایل زیادی نیز وجود دارد كه این تأثیر همیشگی نیست. در موارد زیادی نیز كاهش میزان  متابولیت‌های ثانویه در شرایط تنش دیده می شود(6). كمبود هر منبعی كه رشد را بیش از فتوسنتز محدود كند تولید متابولیت‌های ثانویه را افزایش می‌دهد(8). از طرفی تأثیر تنش خشكی بر همه این تركیب‌ها یكسان نیست، بنابراین كیفیت مواد موثره نیز تحت تنش قرار می‌گیرد و بعلاوه تأثیر تنش بر بیوماس كل نیز عموماً منفی است (6). عواملی همچون زمان وقوع ومدت زمان دوام تنش ، فراوانی وقوع خشكی ،خصوصیات ذاتی خاك، تغییرات ونوسان‌های بارندگی بر مقاومت به خشكی گیاه اثر دارند و این نشانگر واكنش متفاوت ژنوتیپ‌های مقاوم به خشكی از سالی به سال دیگر است (1). در رابطه با اجزاء عملكرد كه تأمین كننده عملكرد نهایی هستند در مناطق نیمه خشك ممكن است وزن دانه نقش بیشتری در مقایسه با شرایط مساعد محیطی داشته باشد. پس از این كه تعداد دانه در گیاه توسط تنش رطوبتی كاهش می یابد تنها راه برای جبران آن افزایش وزن دانه است. این موضوع از راه یك آزمایش كه بوسیله توفایل انجام گرفته، روشن شده است (4). برای اندازه‌گیری میزان اثر تنش خشكی یكی از رایج ترین روش‌ها ، اندازه‌گیری عملكرد محصول ویا رشد در شرایط خشكی در مقایسه با شاهد می‌باشد، همچنین می توان با بررسی خصوصیات مورفولوژیك وآناتومی گیاهان واكنش آنها را نسبت به تنش وارده ارزیابی نمود (1) . در زیر نتایج تحقیقات صورت گرفته در اثر تنش خشكی در برخی از گیاهان دارویی بررسی شده است.

گیاهان معطر غنی از اسانس در مناطق خشك نسبت به مناطق مرطوب خیلی فراوان تر هستند مقدار اسانس در گیاهان مانند افسنطین ، بابونه ، اسطوخودوس و اكالیپتوس در شرایط خشكی افزایش می‌یابد، احتمال می رود كه اسانس‌ها در ساز وكار مقاومت به خشكی از طریق كاهش تعرق مؤثر باشند. تركیب اسانس و كیفیت آن نیز در اثر خشكی  تغییر می‌كند. میزان موسیلاژ در شرایط خشك به مقدار بسیار زیادی  افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد كه قابلیت بالای نگهداری آب این مواد نقش عمده‌ای در سازگاری گیاه با شرایط خشك دارد(6).

 اثرات نامناسب تنش كم آبی در كاهش عملكرد اسانس توسط حسنی و امید بیگی (1381) و صالح و رفات (1997) در ریحان، لتكامو و همكاران (1994) در آویشن و سولیناز و دیانا (1996) در اكلیل كوهی گزارش گردیده است و نتیجه گرفتند كه بیشترین درصد اسانس آویشن در رژیم آبی متوسط (70 %) ظرفیت  مزرعه‌ای و بیشترین تجمع ماده خشك در 90% ظرفیت مزرعه‌ای بدست آمد همچنین در ریحان باعث كاهش عملكرد اسانس ولی افزایش درصد اسانس گردید.

كارلز و همكاران (1990) آلكیر و همكاران (1993) ومیزرا  و سریواستاز (2000) اثرات آبیاری كافی را در افزایش رشد و میزان اسانس گیاه نعناع گزارش كرده‌اند. اكبری‌نیا و همكاران (1384) اثر دور آبیاری (7 ،14 و21 روز) را بر گیاه سیاه دانه بررسی كردند و مشاهده نمودند كه با طولانی‌شدن دور آبیاری عملكرد دانه، عملكرد كاه و ارتفاع بوته كاهش یافت. لباسچی و شریفی عاشور آبادی (1383) ضمن  بررسی سطوح مختلف تنش خشكی ( 100، 75 ،50 و 25 درصد  ظرفیت مزرعه‌ای) روی گیاهان اسفرزه ، بو مادران، مریم گلی، همیشه بهار و بابونه گزارش كردند كه با تشدید تنش خشكی، وزن اندام‌های هوایی و ارتفاع بوته در تمام گیاهان مورد مطالعه كاهش یافت. حسنی (1383)  در خصوص تأثیر تنش كم آبی در گیاه بادرشبو، دریافت كه با كاهش میزان رطوبت خاك ، ارتفاع بوته، قطر ساقه و عملكرد گیاه كاهش یافته است. وی همچنین بیشترین درصد اسانس (35/0 میلی لیتر درصد گرم ماده خشك) و عملكرد اسانس (115/0 میلی لیتر در گلدان) به ترتیب در شرایط رطوبتی 70% و 100% ظرفیت مزرعه‌ای گزارش كرد. با توجه به نتایج  شرایط كم آبی، بدلیل پایین بودن عملكرد پیكر رویشی و نیز عملكرد اسانس اقتصادی نبوده  و قابل توصیه نیست. اما چون گیاهان تولید شده تحت شرایط رطوبتی پایین‌تر كوچكتر  بوده و حجم كمتری اشغال می‌نمایند بنابراین شاید در شرایط رطوبتی پایین ( حتی تا 55% ظرفیت مزرعه‌ای) بتوان با بالا بردن تراكم كاشت، میزان كمبود اسانس را نسبت به شرایط بدون تنش جبران كرد (5).  اردكانی  و همكاران (1385) اثر كمبود آب بر كمیت و كیفیت گیاه بادرنجبویه بررسی و نتیجه گرفتند برای تولید اسانس از این گیاه می‌توان از تنش متوسط (60% ظرفیت زراعی) استفاده كرد. نتایج این تحقیق با نتایج مون و الگر (1999) بر روی  بادرنجبویه ، مون و همكاران ( 1999) بر روی رزماری و بادرنجبویه ،سادان و همكاران (2000) بر روی گیاه Palmarosa، ریزوپلو  و دیامانتولون (1991) بر روی نوعی مرزنجوش، كوماری و همكاران (1999) بر روی نوعی شنبلیله و دیگران مطابقت دارد؛ اما نتایج حاصل با نتایج ابرسجی (1384) به لحاظ ارتفاع  و با نتایج چاترجی و وبادا (1999) به لحاظ عملكرد اسانس مطابقت ندارد. با بررسی كلیه صفات اندازه‌گیری شده، می‌توان نتیجه گرفت كه از  گیاه دارویی بادرنجبویه می‌توان در مناطقی كه محدودیت آب دارند با اعمال مدیریتی مناسب، عملكرد  كافی بدست  آورد(1). اگبانایا و همكاران (1998) كاهش  شاخه‌دهی را تحت شرایط خشكی در گیاه كنف به عنوان یك  مكانیسم سازگاری در نظر گرفتند كه به وسیله آن گیاه تلاش می‌كند تا آب را برای مراحل  بحرانی ‌تر نمو نظیر مرحلة گلدهی  حفظ نماید این مكانیسم را در گیاه بادرشبو نیز با كاهش تعداد و طول شاخه‌های جانبی  بروز می‌كند (5).صفی خانی (1385) گزارش د اد . تنش خشكی روی بادرشبو (40% ظرفیت مزرعه‌ای) موجب كاهش ارتفاع، طول و عرض برگ، طول  میانگره، عملكرد اندام هوایی و عملكرد اسانس نسبت به 2 تیمار دیگر ( 100 و 60  درصد ظرفیت زراعی) گردید ولی باعث افزایش درصد اسانس نسبت  به تیمار بدون تنش  گردید. همچنین برای بدست آوردن بیشترین میزان اسانس در تیمار تنش متوسط (60% ظرفیت زراعی ) مشاهده گردید. ریپاك و همكاران (2001) تنش خشكی باعث افزایش ماده مؤثره گیاه داروییChamomilla recutiat L.شد. ریوالی و همكاران (2001) در اثر تنش خشكی، باعث افزایش عملكرد ریشه و كاهش عملكرد برگ گیاه  داروییPeriwnkleشد. كاظمی سعید (1381) در گیاه زیره سبز كاهش رطوبت از حد ظرفیت مزرعه، ماده خشك تولیدی را كاهش داد.چاترجی و وبادا (1995) روی گیاهCymbopogon sp.  كاهش آبیاری ، باعث كاهش عملكرد اسانس شد(1). درختان كاجی كه در معرض تنش آب قرار  می‌گیرند صمغ كمتری تولید نموده و بیشتر تحت تأثیر سوسك‌های گیاهخوار قرار می‌گیرند (8).  در پونه كوهی
Organum majornana
در اثر تنش رطوبت مقدار اسانس افزایش یافت. در نعناع باعث افزایش بازده اسانس و سسكویی‌ترپن‌ها ولی میزان منتول ثابت ماند. در مرزه كوهی از 3 تركیب اصلی اسانس ، كاروا كرول كاهش اما پارسیمن و گاماترپینن افزایش یافت (2).

 نتیجه گیری

 اثر تنش خشكی بر رشد ، عملكرد و متابولیت‌های ثانویه در مورد همه گیاهان  و همچنین در یك گیاه به طور یكسان عمل نمی‌كند، بلكه ضد و نقیض می‌باشد. اثر تنش خشكی بر رشد با كاهش تورژسانس و رشد سلول، كاهش جذب نور و ظرفیت كل فتوسنتزی گیاه به ویژه در ساقه و برگ‌ها، باعث كاهش رشد گیاه و همچنین به تأخیر انداختن جوانه زنی می‌شود (حسنی ، 1385 ؛ لینگ ، 1996). به دنبال كاهش رشد گیاه، كاهش عملكرد و بیوماس كل گیاه رخ می‌دهد ( اكبری نیا و همكاران، 1384؛ لباسچی و شریفی عاشورآبادی ، 1383؛ صفی خانی، 1385). این در حالی است كه سبب افزایش عملكرد ریشه می‌شود (ریوالی و همكاران ، 2001) و در آزمایش توفایل باعث افزایش وزن دانه می‌شود (براتی ، 1384).

 اثر تنش خشكی در افزایش متابولیت‌های ثانویه (اسانس گیاهان معطر و موسیلاژ) توسط صالحی ارجمند (1384 )گزارش شده است.

 اثر تنش خشكی بر متابولیت‌های ثانویه در برخی از گیاهان دارویی، باعث افزایش بعضی از تركیب‌ها (كوچكی و همكاران، 1376)، و در بعضی  دیگر باعث كاهش آنها (كوچكی و همكاران، 1376؛ امیدبیگی، 1374) و یا ثابت ماندن تركیب‌ها (امیدبیگی ، 1374) می‌شود. همچنین تنش خشكی باعث كاهش عملكرد اسانس، ولی افزایش درصد اسانس گردید(حسنی و امیدبیگی، 1381؛ صالح و رفات، 1997؛ لتكامو و همكاران، 1994 و...).  با وجود این تناقض‌ها به نظر می‌رسد كه مطالعه بیشتر در باره این موضوع، می‌تواند امكان جدیدی را برای بهره‌برداری بهتر از گیاهان دارویی در شرایط  تنش خشكی كه اغلب نقاط كشور با آن مواجه است، فراهم سازد.

 منابع

1- اردكانی، م.، ب. عباس‌زاده .، ا. شریفی عاشور آبادی. ، لباسچی و ف. پاك نژاد. 1386. بررسی اثر كمبود  آب بر كمیت و كیفیت گیاه بادرنجبویه. فصلنامة پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران ، 23 (2):261- 251.

2- امید بیگی، ر. 1374. تولید و فرآوری گیاهان دارویی(جلد اول).  انتشارات فكر روز ، تهران.

3- اهدایی ، ب. 1372. انتخاب برای مقاومت به خشكی در گندم. چكیده مقالات چهارمین كنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، ص 43 تا 46.

4- براتی ، ع. 1384. طراحی  تیپ ایده آل برای مقاومت به خشكی. ماهنامه علمی تخصصی كشاورزی زیتون، ش 166 ، ص 35 تا 44.

5- حسنی، ع. 1385 . بررسی تأثیر تنش كم آبی بر رشد، عملكرد و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبو. فصلنامة پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 22(3) : 261- 256.

6- صالحی  ارجمند، ح. 1384. تأثیر تنش‌های محیطی در افزایش متابولیت‌های ثانویه در گیاهان. مجموعه مقالات همایش ملی توسعه پایدار گیاهان دارویی. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع. ص 305 تا 307.

7- كافی، م.، ا. زند.، ب. كامكار.،  شریفی و م. گلدانی . 1384. فیزیولوژی گیاهی(ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

8- كوچكی ، ع.، ا. زند.، م. بنایان اول .، پ. رضوانی مقدم.، ع. مهدوی دامغانی.، جامی الاحمدی و س. وصال . 1376 . اكوفیزیولوژی گیاهی (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

9- كوچكی، ع و علیزاده، ا. 1374 . اصول  زراعت در مناطق خشك (ترجمه). انتشارات آستان قدس رضوی.

10- Singh , J. and Patel , A. L. 1996. Water Statues , gaseous  exchange , Prolin accumulation and yield of wheat in response to water stress . Annual of Biology Ludhiana , 12: 77- 81.
شنبه 19 آذر 1390

آلوئه‌ورا ترمیم‌کننده بافت‌های آسیب‌دیده بدن است

شنبه 19 آذر 1390

نویسنده :پژمان

مرتضی صفوی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبری فارس «توانا» اظهار داشت: آلوئه ورا گیاهی است که حدود 200 گونه از آن شناخته شده است و در طب سنتی از این گیاه استفاده‌های بی‌شماری می‌شود.
 
وی گفت: در واقع آلوئه ورا محرک عمومی بدن، ماده‌ای مسهل، آرام کننده، ترمیم کننده بافت‌های آسیب‌دیده و محرک است و برای رفع ناراحتی‌های روده‌ای مانند کرم‌های روده‌ای نیز می‌تواند مفید باشد.

این متخصص تغذیه اضافه کرد: از گیاه آلوئه ورا برای رفع سوختگی‌ها، گزش حشرات و ناراحتی‌های پوستی استفاده می‌شود همچنین می‌توان 120 تا 300 میلی‌گرم از گیاه خشک آن را به صورت کرم یا لوسیون استفاده کرد.

صفوی بیان داشت: امروزه از گیاه آلوئه ورا برای ساختن کرم‌های مرطوب کننده، صابون، شامپو، لوسیون‌های ضد چروک و پمادهای سوختگی استفاده می‌شود البته آلوئه ورا یک گیاه خوراکی نیز هست که مصرف آن موجب پاکسازی بدن از سموم و مواد زائد می‌شود که خاصیت مسهلی آن قوی نیست.
سه شنبه 17 آبان 1390

کاسنی، شاتره، زردچوبه و خارمریم ضد سموم کبدی هستند

سه شنبه 17 آبان 1390

نویسنده :پژمان

محمد صالحی سورمقی استاد فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبری فارس «توانا» اظهار داشت: برخی از گیاهان دارویی مقوی کبد شناخته شده‌اند که از آن جمله می‌توان به زردچوبه، کاسنی، خارمریم و شاتره اشاره کرد.

وی گفت: زردچوبه یکی از داروهای مهمی به شمار می‌رود که از سلول‌های کبدی محافظت می‌کند و به عنوان صفرابر شناخته می‌شود.

استاد فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه کرد: معمولاً از زردچوبه در غذاهای روزانه به کار برده می‌شود ولی میزان‌ آن کم است، به همین دلیل می‌توان زردچوبه را به میزان یک گرم در کپسول‌های خالی قرار داد و روزانه 2 تا 3 عدد از این کپسول‌ها را استفاده کرد همچنین زردچوبه ضد سموم کبدی است.

صالحی سورمقی افزود: از مواد دیگری که برای سلول‌های کبدی مهم است، می‌توان به کاسنی اشاره کرد. کاسنی یکی از بهترین داروهای گیاهی برای حفاظت از کبد است و از آن داروی صنعتی  شیکوریدین ساخته می‌شود که آنتی‌اکسیدان و ضدسموم کبدی است.

وی بیان داشت: شاتره نیز خواص بسیار زیادی دارد؛ برای کبد بسیار مفید است و برای درمان بیماری‌های پوستی نیز می‌تواند مفید باشد.
 
استاد فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: گیاه خارمریم نیز برای بهبود سلول‌های کبدی و حفظ آن از اهمیت زیادی برخوردار است و از آن در کارخانجات صنعتی داروهای زیادی ساخته شده است که در ایران وجود ندارد.
سه شنبه 17 آبان 1390

برگزاری نخستین همایش گیاهان دارویی در مشهد

سه شنبه 17 آبان 1390

نوع مطلب :عمومی، 
نویسنده :پژمان

با رویکرد ارتقای سطح علمی صورت گرفت؛
برگزاری نخستین همایش گیاهان دارویی در مشهد

خبرگزاری فارس: نخستین همایش تخصصی گیاهان دارویی با رویکرد ارتقای سطح علمی شاغلان و علاقه‌مندان این صنف با همکاری اتحادیه گیاهان دارویی و پشتیبانی بخش خصوصی در مشهد برگزار شد.

خبرگزاری فارس: برگزاری نخستین همایش گیاهان دارویی در مشهد

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، به نقل از روابط عمومی مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی مشهد، سیدحسن بخارایی، رئیس اتحادیه گیاهان دارویی مشهد اظهار داشت: با توجه به پیشرفت علم و تکنولو‍‍‍ژی برگزاری این چنین همایش‌هایی تاثیر بسزایی در آگاه‌سازی شرکت‌کنندگان این مراسم دارد.


وی ادامه داد: ارتباط طب سنتی با طب جدید از جمله مباحثی بود که در این همایش مطرح شد و علاقه‌مندان توانستند بهره کافی از این مراسم ببرند و اساتید مختلفی به بیان موضوعات روز طب سنتی پرداختند.


رئیس اتحادیه گیاهان دارویی مشهد خاطرنشان کرد: در آینده‌ای نزدیک اتحادیه قصد دارد همایش کشوری با حضور حکما از سراسر کشور در مشهد برگزار نماید و همین جا از کسانی که ما را در برگزاری این همایش کمک کردند کمال تشکر و قدردانی را به جا می‌آورم.
سه شنبه 17 آبان 1390

سرخاب کولی (Phytolacca americana)

سه شنبه 17 آبان 1390

نوع مطلب :گیاهان دارویی، 
نویسنده :پژمان

گیاه سرخاب به خانواده فیتولاکاسه تعلق دارد. علفی، پایا، با ارتفاع حدود ۳ متر بومی شمال آمریکا(جنوب غربی کانادا و ایالت های ویرجینا فلوریدا ایالت متحده آمریکا) است و به فراوانی در سواحل دریای خزر می روید. برگهای این گیاه متناوب، بیضی شکل، بدون دندانه، فاقد تار با پهنک کامل بدون گوشوارک، با گل های سفید و یا سفید مایل به صورتی و میوه های به رنگ بنفش مایل به سیاه ارغوانی شبیه خوشه انگور می باشد . این گیاه اثرات متعدد درمانی در اختلالات گوارشی (ایجاد تهوع، استفراغ و اثر مسهلی)، روماتیسم مزمن و ضد میکروارگانیزمی (ضد میکروبی و ضد ویروسی) و کاهش آلودگی های قارچی و تحریک سیستم ایمنی دارد . در تحقیقات اخیر، وجود کدورت یا اختلالات کبدی گزارش شده است که برای اثبات فرضیه سمیت بافت کبدی به مطالعات تکمیلی نیاز است. دو تری ترپن ساپونینی فیتولاکتوکسین(Phytolactoxin) و فیتولاکسی ژنین (Phytolaccigenin) به عنوان عامل عمده سمیت شناسایی شدند. از طرفی میتوژن های گیاهی (PWM=Pokeweed mitogen) مانند Lectins به احتمال زیاد در سمیت کبدی دخالت دارند.

توکسین ها و میتوژن های گیاهی روی سلول های پارانشیمال کبدی و یا به طور غیر مستقیم از طریق مواد میانجی آزاد شده از سلول های غیر پارانشیمال کبدی مثل کوپفر کبدی عمل می کنند و منجر تغییرات هیستو پاتولوژیک می شوند که اغلب در منطقه ۳ لوب کبدی مشاهده می شود . برای ارزیابی سمیت کبدی عوامل مختلفی از قبیل: بررسی تغییرات پروتئین تام، تغییرات آنزیماتیک (ALT/AST)، سنجش میزان ذخایر گلوتاتیون، ریز بینی نمونه ها و بررسی آسیب های بافتی قابل بررسی هستند. آنزیم های ترانس آمیناز هر چند اختصاصی نیستند ولـــی در بسیاری از آسیب های کبدی افزایش می یابند که ذخائر گلوتاتیون برای خنثی سازی متابولیت های الکتروفیل کفایت نمی کند و با پراکسیداسیون غشاء چرب میتوکندری و لیزوزوم، آنزیم ها آزاد سازی می شوند.

اثرات سمی گیاه و فرایند سرطان زای آن کاربردهای متعدد و بهینه درمانی آن را با شک و تردید توأم می کند و نظارت و کنترل و محدود کردن مصرف آن را ضروری می نماید. به منظور ارزیابی سریع و نسبتاً دقیق میزان سمیت عصاره متانولی و عصاره آبی گیاه از سیستم پرفیوژن کبد جدا شده موش صحرایی که به حالت طبیعی و فیزیولوژیک شباهت زیادی دارد استفاده می شود. در این سیستم سلول های کبدی به طور مستقیم در مجاورت غلظت های مختلفی از عصاره متانولی و عصاره آبی گیاه قرار می گیرد. (اجزاء پلاسما و ارگان های مجاور و هورمون های موضعی روی سیستم پـــرفیوژن تأثیر چندانی ندارند) و در فاصله زمانی بسیار کوتاه مطالعه سمیت کبدی امکان پذیر می شود.

خواص درمانی


۱. ریشه این گیاه سمی است. ابتدا چند آب جوشانده بیرون ریخته شود سپس استفاده گردد. اگر چنان‌چه بر اثر بی‌احتیاطی استفاده شد جهت رفع مسمومیت آن شیر بنوشند.
۲. جهت جلوگیری از بزرگ شدن غده تیروئید برگ‌های سبز این گیاه را مانند سبزی خوردن می‌توان همراه غذا مصرف نمود.
۳. برای جلوگیری از سفت شدن كبد و رفع آن از برگ‌های این گیاه استفاده می‌شود.
۴. جهت درمان حالت صفراوی از سبزی این گیاه استفاده شود.
۵. میوه این گیاه ضد یبوست می‌باشد ولی نباید در خوردن آن افراط كرد.
۶. همچنین از برگهای جوان آن که محتوی ویتامین C می باشد بعنوان سبزی مصرف می شود 

 


اندام مورداستفاده

ریشه خشک شده :
امروز به عنوان تصفیه کننده لنف ، مخصوصا درتب غده ای والتهاب لوزه ، به کار می رود و می توان آن را برای درمان ماستیت به کار برد وداروهای روماتیسم اضافه کرد . کاربردخارجی آن برای بیماری های پوستی عفونی مانند جرب وکچلی قارچی پوست است و می توان آن را به مرهم های تسکین دهنده درد زخم ، همورویید و مفاصل ملتهب افزود .

میوه :
قدرت آن عموما کمتر از ریشه است .میوه تازه وخشک شده سمی است وشیوه آپاچی ، یعنی جویدن آن ، توصیه نمی شود. در گذشه آن را برای بیماری های پوستی و درمرهم های مسکن روماتیسم به کار می بردند. عصاره آن را روی زخم وتومور می مالیدند اما تاثیر چندانی ندارد .


تکثیر


ازدیاد این گیاه از طریق بذر صورت می گیرد . بذر این گیاه به رنگ بنفش و وزن هزار دانه آن معادل ۸۴۷/۵ گرم است . در صورتیکه بذر آن اواخر اسفند و اوایل فروردین کشت شود براحتی جوانه خواهد زد . میزان بذر مورد نیاز برای هرهکتار زمین ۲۰۰ تا ۵۰۰ گرم میباشد .


آفات


از آفات مهم این گونه تشی است که به ریشه های آن صدمه وارد می کند . میوه سرخاب کولی پس از رسیدن توسط خرس و همچنین پرندگان مصرف می شود .


با توجه به پراکنش جغرافیایی نسبتاَ کم گیاه سرخاب کولی درشمال ایران و استان گلستان که بیشتر در حاشیه جاده ها و اراضی زراعی می باشند ، بمنظور حفظ ذخیره ژنی این گیاه لازم است بذر آن جمع آوری و در بانک ژن گیاهی و کلکسیونهای گیاهان داروئی نگهداری و کشت شوند . همچنین بجهت کاربرد زیادی که در طب گیاهی و صنعت دارد استفاده های بهینه از این گیاه کم آشنا صورت پذیرد .
دوشنبه 16 آبان 1390

بادرنجبویه (Melisa officinalis)

دوشنبه 16 آبان 1390

نوع مطلب :
نویسنده :پژمان

بادرنجبویه

 نام علمی : Melisa officinalis

نام انگلیسی : Lemon balm  

خصوصیات گیاهی :

بادرنجبویه گیاهی علفی و چند ساله،باریزوم چوبی،ساقه راست ومنشعب 4گوش که ارتفاع آن تا حدود یک متر رسیده،کرکدار ،به رنگ سبز روشن مخروط با زرد می باشد . منشا این گیاه شــرق مدیترانه و جنوب اروپا گزارش شده است .ارتـفاع آن بین 50 تا 100 سانتی مترمتفاوت است. برگها پهن و تــخم مرغی شکل به طول 3 تا 6 سانتی مترو به صورت مـتقابل روی ساقه قرار می گیرند رنگ برگها سـبز تیره است . ســطح آنها ناصاف بوده و برجستگی های متعددی دارد . گلها در قسمت فوقانی ساقه و در ناحیه زاویه بـرگها تشکیل می شوند. غنچه های بادرنـجبویه مــعمولا زردرنگ هستند که پس ازبازشدن گلهای ســفید یا بـنفش پدید می آیند. بر روی ریزوم ، گره های خــاصی وجود دارد که ازاین گره ها اسـتولون ها وسایرانشعاب های ریشه ای به رنگ قهوه ای روشن خارج می شود . میوه این گیاه چهار قسمتی بوده و طول آن 1 تا 1.5 میلی متر است . دانه ، تخم مرغی شکل و رنگ آن تــیره و براق است. وزن هـــــزار دانه 0.6 تا 0.7 گرم است . بذوراین گیاه چنانچه درشرایط مناسبی نگهداری شوند ، تا چهار سال از قوه رویشی مناسبی برخورداند

قسمت دارویی :

پــــیکر رویشی ( برگ ها و ساقه های جوان بــــادرنجبویه ) حاوی مواد موثره بوده وخاصیت دارویی دارند .

مواد موثره :

پیکر رویشی این گیاه محتوی اســــانس است که مــــقدارآن بین 0.2 تا 0.5 درصد می باشد . مهمترین ترکیب تشکیل دهنده اسانس ســـــیترونلال ( 20 تا 50 درصد ) است و از ســـیترال ژرانیول ، لیالول واستات اوژنول نام برداسانس این گیاه حاوی مقادیر کمی اسید رزماری است .

خواص درمانی :

ازمـــواد موثره این گیاه ، داروهایی برای درمان ناراحتی های عصبی وهمچنین داروهایی برای مداوای بیماریهای معدی ، قلبی ، روده ای که منشاء عصبی دارند تهیه می شود .اسانس بادرنجبویه در صنایع دارویی ، غذایی و آرایشی و بهداشتی نیز کاربرد دارند .

مواد و عناصر غذایی مورد نیاز برای کشت :

درفصل پـــاییز (قبل کاشت و هنگام آماده سازی خاک)افزودن کودهای حیوانی کـاملا پوسیده به مقدار 25 تا 30 تن در هـکتار ، نقش عمده ای در افـــــزایش عملکرد گیاه دارد پس از افزودن کود حــــیوانی به خاک، با انجام شخم مناسبی بایدآن را به عمق 25 تا 30 سانتی مـــتری زمین منتقل نمود. نحوه اضافه کردن کودهای شــیمیایی به خاک های مختلف متفاوت بوده و به شرایط اقلیمی و بافت خاک بستگی دارد .

به طورکلی باید میزان 50 تا70 کیلوگرم درهکتار ازت، 50 تا60کیلودرهکتار اکسید فسفر و 80 تا 100 کیلو درهکتار اکسید پـــتاس در فصل پاییز یا زمستان، قبل از کشت گــیاه به عنوان مــــقادیر پایه به خاک اــــفزوده شود . همچنین توصیه می شود مــقدار 20 تا 30 کیلو گرم در هـکتار ازت در فـواصل بین ردیف ها (در بهار) پس از رویش گیاهان به طور سرک در اختیار گیاهان قرارگیرد . تحقیقات نشان می دهد اسـتفاده از کودهای مـایع به صورت مـــحلول پاشی به طور چشم گیری سبب افزایش عملکرد میشود .

سازگاری :

بادرنجبویه درطول رویش به هوای گرم و نورکافی نیاز دارد . بذر این گیاه در دمای 10 تا 12 درجه ســانتی گراداست این گیاه قادربه تحمل درجه حرارتهای پایین (20 تا 25) درجه سانتی گراد می باشد ولی برای گیاهان مسن ، درجه حرارتهای پــایین برای مدت طولانی مضـــر است و تـاثیر نامطلوبی بر رشد و همچنین مواد مــوثره آنها دارد رویش این گیاه در ســایه سبب کاهش کمیت و کیفیت اســانس آن می شود. بـــادرنجبویه را در هرنوع خاکی می توان کشت کرد ولی خاکهایی با بافت متــوسط و غنی از تــرکیبات کلسیم و دیگر عناصر غذایی برای رویش این گیاه مناسب هستند .

روش کاشت:

بادرنج بویه را می توان از طریق بذر یا از طریق رویشی تکثیر کرد.بذر گیاه بادرنج بویه دارای قوه رویشی کمی است.از این رم برای افزایش قوه رویشی،بذرها را باید به مدت 16تا20 ساعت درآب ودر دمای محیط خیساند یا این که به مدت 48ساعت در دمای 48درجه سانتیگراد قرار دارد.تکثیر به روش بذر به دو روش مستقیم وغیر مستقیم انجام می گیرد که در روش مستقیم بذر در زمان مناسب(اواخر پاییز) به صورت ردیفی در فاصله 60 سانتیمتری از هم کشت می شود . این بذر ها پس از طی دوره ی سرما در زمستان در فصل بهار سبز می شوند.این روش به علت مزاحمت بیش از اندازه علف های هرز فقط در سطوح کم توصیه می شود.در روش غیر مستقم ابتدا در خزانه بذر هارا کشت می کنند وسپس وارد زمین اصلی می کنند .

تکثیر رویشی : اواخـر تــابستان (اواخرشــهریور) زمان مناسبی برای تکـثیر رویشی بادرنجبویه است . تـکثیر رویــــشی از طریق تقسیم بوته صوت می گیرد. بدین صورت که پس ازخــارج کردن  بوته( بوته های 3 ساله )، آنها را به چــند قسمت تــقسیم کرده و در زمین اصـــلی کشت می کنند.

مراقبت و نگهداری :

رشـــد اولیه بادرنجبویه بسیار کند و بطئی بوده و وجـــین علفهای هرز در طول رویش این گیاه ضـــروری است. بنابراین در سال اول رویش تا قبل از بسته شدن بین ردیف ها بر اثر رشد گیاه، باید2تا 3 بار اقدام به وجین علفهای هرز نمود.اگر چه در سطوح کوچک کشت مبارزه مکانیکی با علف های هرز کافیست،ولی در سطوح وسیعکست وجین مکانیکی به تنهایی کافی نیست وبه موازات آن بایداز علف کش های مناسب استفاده کرد.

  این گیاه در طول رویش توسط برخی آفات یا عوامل بیماریزا تهدید می شود. لاروبعضی حشرات مانند: Melolontha و Phyllotreta sp ممکن است صدمات زیادی به محصول واردکند که بااستفاده از سموم مناسب می توان به مبارزه با آنها پرداخت. کک نباتی شـــــلغم Phyllotreta sp با تــغذیه از بـرگهای گیاه بادرنجبویه، آن را توری شکل می کند. زنجره ها و انواع شته ها از دیگرآفـاتی هستند که با تـغذیه از شــیره گیاه علاوه بر تضعیف آن ، باعث ابــــتلای گیاه به بـیماریهای ویروســی نـیز می شوند و خـسارات ســــنگینی به مـــحصول واردمی آورند .

قارچ لکه برگی septoria melisa نیز از بیماریهای شایع بــادرنجبویه است. با عملیات به زراعی مناسب و ســـموم مناسب می توان این بـیماریها را کنترل کرد .

برداشت :

از سال اول رویــش می توان محصول را برداشت کرد، در سال اول یکبار ولی از سال دوم به بعد دو یا حتی سـه مرتبه می توان پــیکر رویشی بـادرنجبویه را بــرداشت کرد.  زمان مــناسب برای اولین برداشت ، در مــرحله گـــلدهی کامل (تیرماه) است و دومین بـرداشت در اواســــط شـهریور انجام می شود. هنگام برداشت پــیکر رویشی گیاهان را از فاصله 4 تا 5 سانتی متری ســطح زمین برداشـت می کنند ، پــس از برداشت مــحصول را بـاید خـــشک کرد. تــاخیــر در خشک کردن کردن محصول سبب سـیاه و قهوه ای شدن برگها می شود که کاهش شــدید کمیت و کیفیت مــــواد موثره را به هــمراه دارد. دمـــای مناسب برای خشک کردن پـــیکر رویشی گیاه، دمای 45 تا 50 درجه سانتی گراد است. عـملکرد پــیکر رویشی تازه 10 تا 20 تن در هکتار است که پس از خشک شدن 2 تا 4 تن پیکر رویشی خشک به دست می آید .عملکرد برگ خشک 7/0تا1 تن در هکتار می باشد.

 منبع : وبلاگ دوست خوبم علی
دوشنبه 16 آبان 1390

مریم‌گلی (Salvia officinalis)

دوشنبه 16 آبان 1390

نوع مطلب :
نویسنده :پژمان

گیاهی است چند ساله و علفی، ریشه راست و دارای انشعابات فراوان ساقه راست و ارتفاع آن بین ۸۰-۵۰ سانتی متر می‌باشد. ساقه‌های جوان به رنگ سبز تیره وپوشیده از کرکهای انبوه و خاکستری رنگ است. با افزایش عمر گیاه، ساقه چوبی ور نگ آن قهوه‌ای می‌شود. برگها بلند ونیزه‌ای شکل می‌باشند. برگهای پایینی دارای دمبرگ بلند هستند در حالی که برگهای قسمت فوقانی ساقه، دمبرگ کوتاهی دارند. سطح فوقانی و تحتانی برگها پوشیده از کرکهای ظریف می‌باشد.گلها به رنگ بنفش متمایل به آبی، صورتی یا سفید و به صورت مجتمع در قسمت فوقانی ساقه‌ها روی چرخه‌های مخصوصی مشاهده می‌شوند.روی هرچرخه ۸-۵ گل وجود دارد میوه فندقه و به رنگ قهوه‌ای روشن یا تیره‌است. قطر تاج گیاه حدود ۵۵ سانتی متر است. وزن هزار دانه ۶۱/۵۵ گرم و طول دوره جوانه زنی ۱۲ روز می‌باشد.این گیاه از راسته لب‌گلی‌ها (Lamiales) و تیره نعنائیان (Lamiaceae) است.
یازهای اکولوژیکی پرورش مریم گلی باید در زمینهای اصلاح شده، قابل نفوذ، حاصلخیز و نسبتا" مرطوب صورت گیرد. بهترین رشد آن در خاکهای رسی غنی و زهکش دار صورت می‌گیردو اراضی رو به آفتاب را ترجیح می‌دهد. گیاهی است مدیترانه‌ای که در طول رویش به گرما و هوای خشک نیازدارد. مقاومت آن بر گرما زیاد است. این گیاه در زمستان در دمای پایین تر از ۱۵- درجه سانتیگراد دچار سرمازدگی شده و طی ۶-۵ روز خشک می‌شود. هوای گرم وخاکهایی با بافت متوسط که حاوی مقادیر مناسبی ترکیبات کلسیم باشند برای آن مناسب است. و در افزایش مواد موثره نقش زیادی دارد.خاکهای شنی و فقیر از عناصر غذایی، مناطق سرد و رطوبت فراوان از عوامل محدود کننده رشد این گیاه هستند. محدوده pH خاک برای کشت مریم گلی ۲/۸-۹/۴ است که pH مناسب آن ۴/۶ می‌باشد. این گیاه ۷-۵ سال عمر می‌کند و تا ۴ سال بازدهی اقتصادی دارد. بذور در درجه حرارت ۱۵-۱۲ سانتی گراد شروع به رویش می‌کنند.

ترکیبات شیمیائی : اسانس ( توژان حدود ۵۰درصد)، مواد تلخ و دی ترپن، فلاو نوئید، اسیدهای فنو لیک، تانن

مصارف محلی: درمان تشنج، دردهای مفصلی و سر گیجه و میگرن، کاهش دهنده قند خون و لرزش اندامها، برای بی نظمی قاعدگی و دردهای قاعدگی و ترشحات زنانگی بسیار نافع است

خواص دارویی و موارد مصرف این گیاه دارای خواص ضد عفونی کننده، قابض، ضد نفخ، کاهش دهنده قند خون می‌باشد. پراکنش در آمریکا، روسیه و ایتالیا در سطوح بزرگ کشت می‌شود.

دوشنبه 16 آبان 1390

مرزنجوش (Oriyganum vulgare)

دوشنبه 16 آبان 1390

نوع مطلب :گیاهان دارویی، 
نویسنده :پژمان

مرزنجوش وحشی:

Oriyganum vulgare

نام انگلیسی:Oregano

گیاهشناسی:

گیاهی است چند ساله و منشا آن نواحی مدیترانه می باشد. این گیاه دارای ریشه سطحی بوده و ارتفاع آن  بسته به منطقه رویشی به 100-50 سانتی متر می رسد. ساقه چهارگوش به رنگ قرمز،  پوشیده از کرکهای ترشحی، برگها به طول 5-3 سانتی متر و تخم مرغی شکل، فاقد دندانه و به ندرت کرکدار هستند. میوه فندقه، استوانه ای شکل با سطحی صاف به رنگ قهوه ای و به طول یک میلی متر است.

خواص دارویی و موارد مصرف

اندام رویشی این گیاه به عنوان ادویه استفاده می شود. مواد موثره آن سرفه راتسکین داده و در ناراحتیهای تنفسی به عنوان ماده ای خلط آور استفاده می شود از دم کرده اندام های رویشی  به عنوان ماده ای اشتها آور و ضد نفخ استفاده می شود. اسانس این گیاه خاصیت ضد باکتریایی و ضد قارچی دارد.

 

پراکنش:

منشاء این گیاه نواحی مدیترانه ای می باشد و در کشورهای دارای آب و هوای مدیترانه ای کشت می شود.

 

نیازهای اکولوژیکی

بذور در درجه حرارت 25 درجه سانتیگراد در طول یک تا دو هفته سبز می شوند. احتیاج به نور فراوان دارد و خاکهای شنی حاوی ترکیبات آهکی را می پسندد، 7/8-5/4: pH برای رشد گیاه مناسب است.


منبع : وبلاگ دوست عزیزم جلال (وبلاگ گیاهان دارویی آکش)گیاه شناسی کلی مرزنجوش

نام علمی:
Origanum Majorana L.
فرانسه: Marjolaine des jardins , Marjolaine
آلمانی: Majoran , Mayoran
ایتالیایی: Majorana , sansuco
انگلیسی: Sweet Marjoram
عربی: مرزنجوش، مردقوش، ریحان داوود

مرزنجوش که یکی از گیاهان دارویی است خود را با شرایط متفاوت محیط زندگی نواحی مختلف انطباق داده است زیرا، در نواحی گرم به صورتی پایا، در منطقه مدیترانه به صورت گیاهی دوساله و در نواحی معتدل به شکل گیاه یکساله رشد می کند. ساقه آن علفی، برگ کوچک و انبوه، متقابل، بیضی شکل، فاقد دندانه و یا کنگره است.

تمام قسمت های هوایی گیاه شامل تارهایی غدهایست که اسانس مطبوعی از آن ها تصاعد می گردد. از محور کناری برگ ها، یک مجموع ساقه و برگ رشد کرده، و از این طریق، تکثیر زیادی می کند. جام گل صورتی نگ و یا سفید رنگ است که شامل 4 ردیف براکته است و از نظر کلی، شکلی کروی به گل بخشیده، که در بالای ساقه ظاهر می گردند.
وجود گیاه مرزنجوش را در ایران بدون تعیین مشخصات محل رویش، حدس زده اند، لکن در کتب گیاهی مختلف تایید نشده است. آن چه که در منابع خارجی ذکر شده است، با شک و تردید زادگاه مرزن جوش را آفریقای شمالی (در مصر) دانسته اند که از آن جا به اروپای مرکزی رفته است و به همین دلیل است که در عهد باستان، مرزن جوش به عنوان یک ادویه مهم و نیز گیاهی اهلی و پر ارزش، به ویژه در مشرق زمین، می درخشیده است.

خوشبختانه در حال حاضر نام سه گونه مرزنجوش که به حالت وحشی در ایران انتشار دارند، در فلور ایران تالیف آقای دکتر احمد قهرمان، جلد دوم، چهارم، ششم ذکر گردیده عبارتنداز:

1) Origanum vulgare L.
محل انتشار: لاهیجان، بندرانزلی، تالار، آستارا، چمن های مرطوب آبدار و حوالی لنگرود.
2) Origanum Strobilaceum S.Mobayen et A.Ghahreman
محل انتشار: ارتفاعات بین تنکابن و چورته.
3) Origanum viride (Boiss.) Halacsys
محل انتشار: گرگان، شاه پسند، بهشهر، بین عباس آباد و قائم شهر، آمل، کجور، نوشهر، گردنه حیران، رشت، بین بجنورد و تپه مراوه.
تاریخچه

قال رسول الله صل الله علیه و آله: به مرزنجوش رو کرده، آن را بو کنید که برای رفع غضب مفید است.

عطر نافذ و مطبوع مرزن جوش از آغاز تمدن بشری، همه را دنبال خود کشانده و توجه شفا دهندگان و جادوگران را به خود جلب کرده است، به طوری که درباره آن حکایات و داستان های زیادی گفته شده است، که از جمله این حکایات، حکایت خالد ابن ولید است.
وی یکی از سرداران اسلام بود که سرکردگی عده ای از سواران، مامور فتح مداین گردید که در تصرف یزدگرد سوم بود. خالد با سوارانش به نزدیک مداین رسیدند و قرار بود فردای آن روز حمله را شروع کنند، لکن معلوم نیست به چه علتی خالد مایل شد جشنی برپا کند. در هر حال او این جشن را برپا کرد و خود شراب فراوانی نوشید و مست شد. تمامی سواران و همه اطرافیان، وقتی مستی فرمانده و سرکرده خود را مشاهده کردند، نسبت به فتح فردای خود هراسان شدند و در نتیجه در صدد چاره جویی برآمدند، به طوری که نزد ابراهیم ابن امیه، که شهرتی در معالجه و مداوای بیماران داشت رفتنند و از او کمک طلبیدند. ابراهیم ابن امیه، نوشابه ای تهیه کرد و به خالد خورانید. بلافاصله پس از صرف آن نوشابه، مستی اش برطرف شد و به حالت عادی برگشت. خالد فردای آن روز، با کمال عقل و هوشیاری، حمله خود را علیه مداین و یزدگرد سوم آغاز کرد و بدون این که یک تن از سربازان و لشکریان او کشته شوند، آن جا را فتح کرد. این فتح خالد به خاطر نوشابه ای بود که ابراهیم ابن امیه از گل مرزنجوش برای او تهیه کرده بود.

گونه های صادراتی مرزن جوش


در بازارهای تجارت و صادراتی دنیا، از دو نوع گیاه مرزن جوش، یکی گیاه وحشی و دیگری گیاه اهلی نامبرده می شود که عبارتند از:


الف) مرزنجوش وحشی: Origanum vulgare L.

گیاهی است از تیره نعنا، پایا و علفی، به ارتفاع 60-20 سانتی متر، شامل تارهای غده ای. برگ ها متقابل، دارای دمبرگ، تخم مرغی شکل، در حاشیه صاف و یا کنگرهای بوده و هر چه به طرف راس گیاه می رود، کوچکتر می شود. به علاوه از تمامی قسمت های گیاه بوی معطر متصاعد میگردد. گل ها به طول 7-4 میلیمتر، به رنگ صورتی یا سرخ، به صورت مجتمع و خوشه ای است که در انتهای شاخه ها ظاهر می گردند. فصل گلدهی به تناسب شرایط محیط زیست، خرداد – مهر است که بهترین فصل برداشت هم به حساب می آید.
قسمت های مورد استفاده گیاه: تمام قسمت های هوایی آن است.
اصولاً گیاه وحشی مرزنجوش را می توان در مسیر راه جنگل ها، کنار جاده های بیشه زارها، در دامنه ها، تنگه های مرطوب و نیز در بعضی صخره ها پیدا کرد.
محل رویش طبیعی گیاه Origanum vulgare L، طبق منابع موجود، در شمال: لاهیجان، بندر انزلی، تالار، آستارا، چمن های مرطوب و آبدار لنگرود، ذکر گردیده است.
ترکیبات شیمیایی
این گیاه دارای 4 درصد تانن، 0.15 تا 1 درصد اسانس و ماده تلخ است.

ترکیبات شیمیایی اسانس

ترکیب شیمیایی اسانس گیاه مرزن جوش وحشی بر حسب محل رویش، متفاوت بوده و شامل هیدروکربور معطر یک حلقوی به نام آلفاترپینن (α-Terpinene) ، تیمول (Thymol) ، روغن و مواد دیگر با خاصیت گند زدایی است. وزن مخصوص آن در گرمای 15 درجه بین 0.917 و 0.940 است.
شایان ذکر است که اگر از پایه های گیاهانی که مورد حمله آفتی از آکارین ها (Acarien) به نام Triphyes Thomasimac قرار گرفته اند، اسانس گیری شود، مقدار اسانس آن به 36/2 درصد می رسد، لکن در عوض مقدار درصد فنل های آن با مقایسه اسانس گیاه سالم، کاهش پیدا می کند.

خواص درمانی
از سر شاخه های گل دار گیاه به عنوان محرک اشتها، نیرو دهنده، مسکن سرفه و سیاه سرفه، رفع آسم و دردهای عصبی، رفع تشنج و نزله های روده و معده و نیز مداوای یرقان و زردی استفاده می شود. قابل ذکر است که تا حال درباره تاثیرات رفع تشنج آن به درستی بیان نگردیده است. از اسانس اوریگان برای التیام و ضدعفونی زخم ها استفاده به عمل می آید.

مقدار و نحوه مصرف
1- مصرف داخلی

1-1- به صورت دم کرده:
مقدار 3-2 قاشق چای خوری گیاه خرد شده ی خشک و یا دو قاشق غذا خوری گیاه خرد شده تر، در لیتر آب جوشیده، به مدت 20-15 دقیقه دم کرده، به منظور درمان بیماری ها مصرف می شود.

2- استعمال خارجی

1-2- به صورت غرغره:
برای رفع گلو درد و به عنوان دهان شویه، از جوشانده صاف شده آن، مصرف می گردد.

2-2- به صورت حمام:
از جوشانده سر شاخه های گیاه، برای قاعده آوری و نیز تقویت استخوان کودکان مبتلا به نرمی استخوان استفاده به عمل می آید.
باید توجه داشت که مصرف زیاد از حد دم کرده و یا اسانس آن، قلب را به شدت تحریک می کند، لذا بایستی همیشه از مقادیر کم آن استفاده گردد.

ب) مرزنجوش اهلی: Magorana hortensis Moenc

گیاهی است از تیره نعنا، یکساله تا پایا، تمامی گیاه دارای تارهای غده ای بوده که ارتفاع آن به 50-20 سانتی متر می رسد. ساقه مایل به قهوه ای، راست، پرشاخه، کم و بیش کرک دار تا کاملاً کرک دار است. برگ ها متقابل، بیضی شکل، انبوه، فاقد دانه، در دو سطح به رنگ نمدی خاکستری و دارای طعم و بویی قوی است. گل ها کوچک، به رنگ سفید تا صورتی کم رنگ، به صورت خوشه ای کروی، در فصل گل دهی و به نسبت شرایط مختلف آب و هوایی محیط زندگی در تیر- مرداد و حتی مهرماه ظاهر می شوند.

ترکیبات شیمیایی

این گیاه دارای ترکیبات تانن، ماده ای تلخ با اسانس فرار و مواد دیگری از جمله ماده ای با خواص گندزدایی است. اسانس آن را با تقطیر با بخار آب به دست می آورند، دارای رنگ زرد مایل به سبز و بویی مخصوص و طعمی ملایم است. ترکیب این اسانس بر حسب کشت در مناطق مختلف متفاوت بوده و دارای 40 درصد از ترپن ها، به ویژه ترپنین (Terpinene)، ترپینئول،

سابینن (Sabinene) و تعداد زیادی مواد طبیعی است.

خواص درمانی
به طوری که در منابع مختلف ذکر گردیده، قسمت هوایی گیاه دارای خواص درمانی متعددی ازجمله بادشکن، معرق، نیرودهنده، قاعده آور، آرام کننده، محرک اشتها، مقوی معده و قلب، التیام دهنده زخم ها، ضد تشنج و دردهای رماتیسمی، رفع میگرن و ناراحتی های تنفسی، بیخوابی و اعصاب است که در موافع بروز ناراحتی، در طب سنتی، این گیاه تجویز می شود.

مقدار و نحوه استفاده

1- مصرف داخلی
1-1- به صورت دم کرده:
10-5 گرم پودر خشک و یا 50-25 در هزار برگ تازه را در یک لیتر آب جوشیده به مدت 20-15 دقیقه دم کرده، بعد صاف کرده و روزی 3-2 فنجان قبل از هر غذا مصرف شود. باید توجه داشت که مصرف بی رویه و زیاد از حد دم کرده مرزن جوش، قلب را به شدت تحریک می کند.


2- استعمال خارجی

1-2- به صورت روغن:
مقدار 100 گرم برگ خشک را کاملاً به صورت پودر نرم در آورده بعد در لیتر روغن زیتون در ظرفی مخلوط کرده، سپس آن را به مدت 2 ساعت در ظرف دیگری که پر از آب جوش است و روی آتش می جوشد، گذارده، آن را مرتب به هم زده تا روغن کاملاً و به خوبی جذب پودر گیاه شود. بعد از آن مدت، مخلوط را در پارچه نرمی صاف کرده و آن را در شیشه ای رنگین ریخته و نگهداری می کنند. هرگاه درد رماتیسم یا سیاتیک بر بدن غلبه کرد، مقداری از روغن تهیه شده را روی محل درد ریخته و با دست مالش می دهند.در صورتی که چند روز این عمل تکرار گردد، بهبودی حاصل می شود.

2-2- به صورت پماد:
برای ضد عفونی کردن و جلوگیری از آلودگی و نیز التیام زخم ها، از پمادی که تهیه می کنند، استفاده می شود.

3-2- به صورت حمام:
مقدار 50 گرم برگ و یا قسمت هوایی را جوشانده بعد آن را صاف کرده و در آب وان ریخته، سپس برای قاعده آوری و یا تقویت بدن در آن مدتی می نشینند.

3- موارد استفاده های دیگر از مرزنجوش

1-3- از برگ گیاه مرزنجوش برای معطر ساختن غذاها، از جمله در کارخانجات سوسیس و کالباس استفاده می شود. بعلاوه از اسانس آن در عطر سازی و تهیه صابون های معطر استفاده فراوانی به عمل می آید.

کشت مرزنجوش

برای کشت گیاه مرزنجوش و برداشت محصولی در حد مطلوب، توجه کشتکاران و دست اندرکاران گیاهان دارویی را به عملیات زیر جلب می کنم:

عملیات زراعی
1- عملیات کاشت

انتخاب زمین:

زمینی که برای کشت مرزنجوش انتخاب می شود، بهتر است زمینی پر قدرت، پوک و آفتاب گیر باشد. ولی باید از کاشت این گیاه در زمین های شور و قلیایی اجتناب گردد، زیرا در تولید میزان محصول بسیار موثر است. در ضمن باید توجه داشت، در زمینی که به آن کود حیوانی تازه داده اند، از کاشت خود داری شود. در حد مطلوب یک زمین با 6.4–5.6=ph برای آن مناسب است.

تهیه زمین:

در مورد تهیه زمین، باید نهایت سعی و مراقبت را انجام داد تا چنانچه زمین مزبور احتیاج به تسطیح داشته باشد، در مرحله اول آن را هموار کرده، تا برای انجام عملیات بعدی، آماده شود و نیز برای ذخیره شدن رطوبت لازم و تبادل آب و هوایی در خاک، باید زمین انتخاب شده را در فصل پاییز به عمق 30-25 سانتی متر شخم زده و اولین کود حیوانی پوسیده را همراه شخم وارد زمین کرد.

نیاز های کودی قبل از کاشت

برای تامین مواد اولیه غذایی خاک، بایستی کود مصرفی را در هنگام شخم پاییزی به زمین داد تا ضمن شخم زدن داخل خاک گردد. البته باید توجه داشت، در مناطقی که بارندگی زیاد و یا بسیار کم است، عملیات کودهی باید مدت کوتاه، قبل از کشت، انجام شود تا در یک فاصله تا زمان کاشت، کود در خاک شسته نشود. در ازاء هر هکتار 15 تن کود حیوانی پوسیده، در هنگام شخم پاییزی و 15 تن در فصل بهار کمی قبل از کاشت، به زمین داده می شود.

دفع علف های هرز قبل از کاشت


چون بعد از کاشت، مبارزه شیمیایی برای دفع علف های هرز در کشت گیاهان دارویی مناسب به نظر نمی رسد، بنابراین برای از بین بردن علف های هرز، قبل ازکاشت، ازعلف کش ها در حین شخم بهاره در زمین سمپاشی می کنیم.

تعیین خلوص بذر

بذور مورد استفاده چون اصولاً اصلاح شده و عاری از هر گونه مواد زائد دیگری است، بنابراین خلوص آن را 100 درصد در نظر می گیریم.

تعیین قوه نامیه بذر

برای به دست آوردن قدرت جوانه زدن و در نتیجه روش بذر تهیه شده، ابتدا سه زیر گلدانی انتخاب شده و بعد هر کدام را به قطر 5 سانتی متر با ماسه شسته شده پر کرده و تعداد 100 عدد بذر مرزن جوش را که قبلاً به طور تصادفی به صورت مخلوط برای هر زیر گلدانی گردید و کشت شدند. بعد از این عمل با آبفشان ریز به صورت پودر روی آن را آبیاری کرده و در آخر روی هر کدام از زیر گلدانی ها را شیشه ای به صورت در پوش گذاشته تا رطوبت آن ها حفظ شود.
در تمام مدت، روزانه رطوبت آن ها و نیز درجه حرارت اطاق کنترل شود، به طوری که درجه حرارت، بین 23-22 درجه سانتی گراد باشد.

نوع و مقدار بذر مصرفی در هکتار

اصولاً در هر کشت نکته مهمی را که می بایست در نظر گرفت، انتخاب بذر سالم، مرغوب و عاری از هرگونه علف هرز است، به همین دلیل باید همیشه بذر را از منابع مطمئن تهیه کرد. به علاوه باید در نظر داشت، اصولاً قوه نامیه بذر نبایستی ضعیف باشد و چنانچه در موقع کشت به نظر رسید که بذر چندان مناسب نیست، باید از مقدار بیشتری استفاده گردد.
بهترین روش تهیه مقدار بذر مصرفی برای کشت در هکتار را می توان از طریق زیر تعیین کرد:
با توجه به درصد خلوص و تعیین قوه نامیه بذر در صورتی که هر دوی آن صد درصد باشد، همان مقدار معیین بذر را که برای هر هکتار در نظر گرفته شده، کشت می کنیم. مثلاً برای مرزن جوش برای کشت ردیفی در هکتار مقدار 3 کیلوگرم بذر با خلوص و قوه نامیه صد درصد در نظر گرفته شده است، ولی چون چنین عملی به ندرت پیش می آید، بنابراین با تعیین درصد قوه نامیه (به طور مثال 62%) و خلوص بذر تهیه شده،مقدار صحیح آن را برای کشت در هکتار طبق فرمول زیر به دست می آوریم:

بنابراین مقدار 4838.7 گرم به دست آمده برای کشت ردیفی بذر تهیه شده در هکتار برای با فرض قوه نامیه 62% موجود است.

عمق کاشت

به دلیل ریز بودن بذر گیاه مرزنجوش با قشر بسیار نازکی از خاک و ماسه روی آن ها پوشیده و آبیاری را انجام داده. بهتر است قبل از کاشت (دو روز قبل) یک بار زمین را آب داده تا خاک نشست کند چون ممکن است پس از کاشت و آبیاری زمین نشست کند و بذور به سطح خاک آیند و از بین بروند.


عملیات زراعی داشت تا برداشت

دفع علف های هرز، تنک کردن و وجین

مبارزه با علف های هرز زراعتی، به ویژه در کشت گیاهانی که دارای اهمیت خاصی هستند، بسیار مهم است. زیرا علف های هرز از مواد غذایی موجود در زمین، نور و فضای رشد گیاه اصلی استفاده می کنند، بطوری که باعث کاهش میزان محصول در هکتار می گردند. حتی در بعضی اوقات اگر علف های هرز در ابتدای رویش گیاه به موقع از زمین خارج نشوند، بر بوته های جوان گیاه مرزن جوش غلبه کرده و به طور کلی این امکان به وجود می آید که گیاه به کلی از بین رفته و یا باعث عدم رشد آن گردد، در نتیجه گیاه به موقع از رشد رشد خوبی برخوردار نمی شود. بنابراین باید توجه داشت که عملیات وجین و دفع علف های هرز می بایست به موقع صورت گیرد. علف های هرز علاوه بر زیان های ذکر شده بالا، می توانند میزبان خوبی باشند. برای پرورش انواع حشرات مضر و در نتیجه انتقال امراض به محصول اصلی باشد.
ردیف نام فارسی نام لاتین
1 تاج خروس Amarantus retroplexus L.
2 شیرین بیان Ghycyrrhiza glabra L.
3 اویارسلام Cyporus rotundus L.
4 خرفه Portulaca oleraceae L.
5 شنگ Tragopogon graminifolius L.
6 گل گندم Centaurea depressa M.B.
7 خار شتر Alhagi camelorum Fhsch.
8 غازیاغی Falcaria Sioides (Wib.) Aschers
9 بی جیندک Cardaria draba L.

تعدای از علف های هرز مرزنجوش
مبارزه شیمیای حین داشت

به دلیل تاثیر احتمالی مواد شیمیایی بر مواد موثر گیاهان دارویی باید از به کار بردن مواد شیمیایی روی علف های هرز همراه گیاه کشت شده، جداً خودداری گردد.

کود دادن حین داشت

برای رشد بهتر گیاهان کشت شده و در نتیجه تولید محصول بهتر و بیشتری، از کود های فسفات،آمونیوم و پتاس طبق جدول زیر استفاده می کنیم.
ردیف نوع کود مصرفی میزان کود در هکتار
1 سوپر فسفات Kg100
2 سولفات آمونیوم Kg200
3 کود پتاس دار
  • کل صفحات: 72
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...